AKÉ EMÓCIE PSY SKUTOČNE PREŽÍVAJÚ?

Stačí po boku svojho psíka stráviť niekoľko minút, a razom je jasné, že aj pes prežíva rôzne emócie. Keď je šťastný, vrtí chvostíkom, akonáhle je smutný, schová chvost. Prežíva ale psík iba tieto základné emócie? Alebo je jeho duševný svet rovnako pestrý ako ten človečí?

Pokiaľ chceme prísť tejto otázke na kĺb, musíme sa ponoriť do biológie psa, ktorá hovorí jasne – psy majú mozgové štruktúry, ktoré u ľudí vyvolávajú emócie. Zároveň psy majú rovnaké hormóny a prechádzajú podobnými chemickými zmenami ako ľudia počas rôznych emočných stavov. Dokonca majú aj oxytocín, teda hormón lásky, ktorý sa podieľa na ich náklonnosti k ľuďom. Pokiaľ teda psy majú rovnakú neurológiu a hormóny ako ľudia, potom sa zdá rozumné tvrdiť, že majú emócie, ktoré sú totožné s ľudskými emóciami. Napriek tomu je ale chyba, pokiaľ predpokladáme, že pes prežívajú rovnakú paletu rôznorodých emócií ako my počas všedného dňa.

Pes je ako dvojročné dieťa

Výskumy ukazujú, že myseľ psa je veľmi podobná mysli človeka, ktorému sú dva až dva a pol roka. Podľa webu Psychology Today platí tento záver pre väčšinu mentálnych schopností, vrátane emócií. Tento fakt teda ukazuje na skutočnosť, že pes, rovnako ako malé dieťa, prežíva oveľa menej druhov emócií ako dospelý človek. Všeobecne možno teda predpokladať, že v psej palete emócií nechýbajú emócie spokojnosti, úzkosti, strachu, hnevu, plachosti, podozrenia a náklonnosti. Naopak len ťažko u psa nájdeme emócie ako hanba, pýcha, vina alebo opovrhnutie.

Naozaj pes necíti vinu?

Možno práve namietate, že váš pes vinu prežíva. Najčastejšou situáciou je, keď sa vrátite domov a váš psík sa začne plížiť a schovávať, a vy následne zistíte, že sa na podlahe v kuchyni leskne lužička. V taký moment je prirodzené dôjsť k záveru, že váš pes cíti za tento „priestupok“ vinu. Pravdou ale zostáva, že nejde o pocit viny, ale o základné emócie strachu. Pes sa naučil, že akonáhle na podlahe objavíte kalužku, nedostane pochvalu. A tak v jeho očiach nevidíte vinu, ale strach z trestu, ktorý môže nasledovať.

Čo si z toho odniesť?

Ak máte doma psieho maznáčika, pravdepodobne nad jeho emóciami často premýšľate. Dobrou správou je, že ho môžete obliecť do akéhokoľvek zimného oblečku, a váš pes sa nebude hanbiť ani cítiť hlúpo. Na druhú stranu nikdy nepocíti pocit hrdosti, akonáhle vyhrá prvé miesto na výstave psov alebo v súťaži poslušnosti. Za každých okolností vám ale bude prejavovať lásku, čo je tá najkrajšia emócia zo všetkých. Čo viac si teda priať?

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.